Villkor

 

1. definitioner

1.1. "Webbshop": hänvisar till onlinebutiken som drivs av Plantinterior, tillgänglig via www.stekjesbrief.nl.

1.2. "Kund": avser en fysisk eller juridisk person som köper produkter eller tjänster via Webbshopen.

1.3. "Avtal": syftar på avtalsförhållandet mellan Webbshopen och Kunden vid köp av produkter eller tjänster.

1.4. "Produkter": avser varor som erbjuds till försäljning i Webbshopen.

 

2. Tillämplighet

2.1. Dessa Allmänna Villkor gäller för alla erbjudanden, beställningar och avtal mellan Webbutiken och Kunden.

2.2. Avvikelser från dessa Allmänna Villkor är endast giltiga om de överenskommits skriftligen.

 

3. Beställningar

3.1. Genom att göra en beställning accepterar Kunden de Allmänna Villkoren.

3.2. Webshopen förbehåller sig rätten att neka eller annullera beställningar om missbruk, bedrägerier eller tekniska problem misstänks.

 

4. Priser och betalning

4.1. Alla priser är angivna i euro (€) och inklusive moms, om inget annat anges.

4.2. Betalning ska ske via tillgängliga betalningsmetoder på Webshoppen.

4.3. Webshopen förbehåller sig rätten att ändra priser när som helst. Prisändringar påverkar inte väntande beställningar.

 

5. Hävstång

5.1. Webbshopen strävar efter snabb leverans av produkter, men leveranstiderna är endast vägledande.

5.2. Förseningar i leveransen berättigar inte Kunden till ersättning eller hävning av beställningen.

 

6. Returer och avbokning

6.1. Kunden har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från mottagandet av produkten utan att ange skäl. Webbshopen kan fråga Kunden om orsaken till återkallelsen, men inte ålägga denne att ange sina skäl.

6.2. Under ångerfristen kommer Kunden att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att Kunden endast får hantera och besiktiga produkten som han skulle få göra i en butik.

6.3 Kostnader för retur står för Kundens räkning, om inte annat avtalats.

6.4. Digitala produkter och personliga produkter är undantagna från retur.

6.5 Så snart returpaketet har mottagits av Webshopen återbetalas köpesumman [och eventuella leveranskostnader] senast inom 7 dagar. 

6.6 Returer måste returneras till följande adress: Skärbrev, Wilgenroos 11, 2391 EV Hazerswoude-Dorp. 

 

7. garanti

7.1. Webbutiken garanterar att produkterna uppfyller gällande kvalitetsstandarder.

7.2. Klagomål om fel ska anmälas skriftligen inom skälig tid efter upptäckt.

 

8. Ansvar

8.1. Webbutiken ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning av produkter eller felaktig information som Kunden lämnat.

8.2. Webbutikens ansvar är begränsat till inköpssumman för den aktuella produkten.

 

9. Integritet och dataskydd

9.1. Personuppgifter behandlas i enlighet med Webbutikens integritetspolicy, tillgänglig på webbplatsen.

 

10. Immateriella rättigheter

10.1. Alla immateriella rättigheter till Webbshopen och dess innehåll förblir Webshoppens egendom.

 

11. Tvister

11.1. Nederländsk lag gäller för dessa allmänna villkor.

11.2. Tvister kommer att överlämnas till den behöriga domstolen på platsen för Webbutiken.

 

12. Företagarens identitet

Namnföretagare:

skärande bokstav

Handel under namnet/namnen:

SKÄRBREV / VÄXTA INTERIÖR

Platsadress:

pilros 11
2391 EV Hazerswoude-Village

Tillgänglighet:

Måndag till fredag ​​från 09.00 till 17.30

Telefonnummer 06-23345610

E-postadress: info@stekjesbrief.nl

Handelskammarenummer: 77535952

Momsnummer: NL003205088B44

Dessa villkor uppdaterades senast den 24 augusti 2023. Webbshopen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande.

 

Produktförfrågan

Väntelista - Väntelista Vi meddelar dig när produkten finns i lager. Vänligen ange en giltig e-postadress nedan.