STEKJESLETTER bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och vi hanterar den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som STEKJESLETTER tillhandahåller. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 08/09/2019, med publiceringen av en ny version upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka villkor dessa uppgifter kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar till oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår integritetskontaktperson, kontaktuppgifterna finns i slutet av vår integritetspolicy.


Om databehandling
Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina data, var vi lagrar dem eller har dem lagrade, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är transparenta.


Webbutiksprogramvara WooCommerce
Vår webbbutik har utvecklats med mjukvara från WooCommerce, vi har valt One.com för vårt webbhotell. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för syftet med våra tjänster kommer att delas med denna part. AndersOne.com har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. AndersOne.com är skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra dataförlust.


WooCommerce
Vår webbshop är utvecklad med mjukvara från WooCommerce, vi är värd för vår webbshop på en server under vår egen hantering. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av data så mycket som möjligt. Hur som helst består dessa säkerhetsåtgärder av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Säkerhetskopior görs regelbundet för att förhindra dataförlust.


Webbhotell
One.com
Vi köper webbhotell och e-posttjänster från One.com. One.com behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. One.com har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. One.com är skyldig att iaktta sekretess enligt avtalet.


E-post och e-postlistor
MailChimp
Vår webbplats använder MailChimp, en tredje part som hanterar e-posttrafik från vår webbplats och utskick av eventuella nyhetsbrev. Alla bekräftelsemail du får från vår webbplats och webbformulär skickas via MailChimps servrar. MailChimp kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats ser du länken "avsluta prenumeration". Om du klickar på detta kommer du inte längre att få e-post från vår hemsida. Detta kan allvarligt minska funktionaliteten på vår webbplats! Dina personuppgifter lagras säkert av MailChimp.
MailChimp använder cookies och annan internetteknik som ger insikt i om e-postmeddelanden öppnas och läses. MailChimp förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela information med tredje part i detta sammanhang.


One.com
Vi använder tjänsterna från One.com för vår vanliga affärse-posttrafik. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av din och våra data så mycket som möjligt. One.com har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.


Betalningsprocessorer
Stripe.com
Vi använder Stripe.com-plattformen för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. Stripe.com behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Stripe.com har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Stripe.com förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. Stripe.com delar personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut i händelse av en uppskjuten betalningsbegäran (kreditmöjlighet).
Alla ovan nämnda skyddsåtgärder med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Stripe.coms tjänster som de anlitar tredje part för. Stripe.com lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.


Frakt och logistik
PostNL
När du gör en beställning hos oss är det vårt jobb att få ditt paket levererat till dig. Vi använder PostNL: s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med PostNL. PostNL använder denna information endast i syfte att genomföra avtalet. I händelse av att PostNL engagerar underleverantörer kommer PostNL också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.


DHL
När du gör en beställning hos oss är det vårt jobb att få ditt paket levererat till dig. Vi använder DHL: s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med DHL. DHL använder denna information endast i syfte att genomföra avtalet. I händelse av att DHL engagerar underleverantörer kommer DHL också att göra din information tillgänglig för dessa parter.


GLS
När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder GLS tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsuppgifter med GLS. GLS använder endast denna information i syfte att fullgöra avtalet. I händelse av att GLS anlitar underleverantörer kommer GLS även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.


Fakturering och redovisning
pengar Bird
Vi använder MoneyBirds tjänster för våra register över vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras skyddade, MoneyBird har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning. MoneyBird är bunden till sekretess och kommer att behålla din information
behandla konfidentiellt. MoneyBird använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.


Externa försäljningskanaler
Marktplaats.nl
Vi säljer (en del av) våra artiklar via Marktplaats.nl -plattformen. Om du lägger en beställning via denna plattform kommer Marktplaats.nl att dela din beställning och personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot förlust och obehörig användning.


Facebook.com
Vi säljer (en del av) våra artiklar via Facebook.com-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Facebook.com att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.


Syftet med databehandling
Allmänna syften med behandlingen
Vi använder bara dina uppgifter till förmån för våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den order du ger. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss ​​och vi använder denna information för att kontakta dig vid ett senare tillfälle - annat än på din begäran - kommer vi uttryckligen att be dig om detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, förutom att uppfylla bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna av sekretess på grundval av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller rättslig skyldighet.


Automatisk insamlad data
Uppgifter som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa data (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.


Deltagande i skatte- och brottsutredningar
I vissa fall kan STEKJESLETRIEF hållas på grundval av en laglig skyldighet att dela dina uppgifter i samband med statlig skatte- eller brottsutredning. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen ger oss.


Förvaringsperioder
Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund. Det betyder att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att se detta som en begäran att glömma. Baserat på gällande administrativa skyldigheter måste vi förvara fakturor med dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge giltig löptid löper. Anställda har dock inte längre tillgång till din klientprofil och dokument som vi har producerat till följd av ditt uppdrag.


Dina rättigheter
På grundval av tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss. Vi förklarar nedan vilka rättigheter det är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi endast kopior och kopior av dina uppgifter till din redan kända e-postadress. I händelse av att du önskar få uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi håller register över genomförda förfrågningar, i händelse av en förfrågan om att bli glömd administrerar vi anonymiserad data. Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder inom våra system. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten om du misstänker att vi har använt dina personuppgifter i en
fel väg.


Rätt till inspektion
Du har alltid rätten att se de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som avser din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig en kopia av all information med en översikt över processorer som har denna information på den e-postadress som vi känner till, med uppgift om kategorin under vilken vi har lagrat dessa data.


Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att ha de uppgifter som vi behandlar eller behandlat som hänför sig till din person eller som kan spåras tillbaka till detta. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig en bekräftelse på att informationen har ändrats på den e-postadress som vi känner till.


Rätt till begränsning av behandlingen
Du har alltid rätten att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som avser din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du tar bort begränsningen.


Rätt till överförbarhet
Du har alltid rätten att de uppgifter som vi behandlar eller behandlat som hänför sig till din person eller som kan spåras tillbaka till detta utförs av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson om sekretessfrågor. Du kommer att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas, skickar vi dig kopior eller kopior av all information om dig som vi har behandlat eller som har behandlats på vår räkning av andra processorer eller tredje parter på den e-postadress som vi känner till. Med all sannolikhet kommer vi inte längre kunna fortsätta att tillhandahålla tjänsten i ett sådant fall, eftersom säker länkning av datafiler inte längre kan garanteras.


Rätt till invändningar och andra rättigheter
I sådana fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av STEKJESBREF. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på behandlingen av din invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering.
Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du anser att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.


Cookies
Google Analytics
Cookies placeras via vår webbplats från det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och för att få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter på grundval av tillämpliga lagar och förordningar.
Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster. Läs mer om vår cookiepolicy denna.


Cookies från tredje part
I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies anges detta i detta integritetsförklaring.


Ändringar av sekretesspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vår integritetspolicy. Men du hittar alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya sekretesspolicyn har konsekvenser för det sätt på vilket vi bearbetar redan insamlade uppgifter om dig, kommer vi att informera dig via e-post.


Kontakt
BREV BREV
pilros 11
2391 EV Hazerswoude-Village

 

 

 

Produktförfrågan

Väntelista - Väntelista Vi meddelar dig när produkten finns i lager. Vänligen ange en giltig e-postadress nedan.